โครงการอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานหักเก็บเงิน ณ ที่จ่าย ประจำปี 2567

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานหักเก็บเงิน ณ ที่จ่าย ประจำปี 2567

        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน หักเก็บเงิน ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  สำหรับหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ...