โครงการพัฒนาสมาชิกสร้างอาชีพเสริมตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

โครงการพัฒนาสมาชิกสร้างอาชีพเสริมตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

โครงการพัฒนาสมาชิกสร้างอาชีพเสริมตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาสมาชิกสร้างอาชีพเสริม โดยสหกรณ์ ฯ ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ,วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้1....
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด โดยมีนายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการ, นายสังเวียน สายใหม, นายสุรพล มั่นเหมาะ, นายปราโมทย์ อยู่อ้น และนายจรัญ นาคสมบูรณ์...
สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการปลูกผักปลอดสาร ต้านโควิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการปลูกผักปลอดสาร ต้านโควิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด นำโดยนายนภดล คงกำเหนิด ผู้จัดการ และนางเกณิกา พุทธรัตน์ เข้ามอบงบประมาณพัฒนาโครงการแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในวันที่ 06 สิงหาคม 2564      เนื่องด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1...
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด นำโดยนายมานิตย์ พรหมอยู่ ประธานกรรมการและคณะ ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ได้เล็งเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ให้กับโรงพยาบาลสุโขทัย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ให้กับโรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด และนายนภดล คงกำเหนิด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด มอบเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสุโขทัย โดย นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์...
พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย แห่งใหม่

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย แห่งใหม่

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09:00น. คณะกรรมการดำเนินการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ทำพิธียกเสาเอก เสาโท ณ...