นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้...

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Cookies

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เรื่อง  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)   นโยบายคุกกี้ เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด (https://www.sktcoop.net หรือ https://www.sktcoop.com )...