ข้อบังคับ

เรื่อง

บทนำ
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 ทุน
หมวดที่ 4 การดำเนินงาน
หมวดที่ 5 สมาชิกและสมาชิกสมทบ
หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่
หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวดที่ 8 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
หมวดที่ 9 บทเบ็ดเสร็จ

สำนักงานใหญ่

118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

055-613049, 055-612431

FAX

055-612319

E-mail

sktcoop@gmail.com

สาขาสวรรคโลก

ตั้งอยู่หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
126/1 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

เบอร์โทรศัพท์

055-643236

เบอร์มือถือ

086-4464587

ติดตามข่าวสาร

แอด Line สหกรณ์

@609mtdzc