วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09:00น. คณะกรรมการดำเนินการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ทำพิธียกเสาเอก เสาโท ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่