วันที่ 28 เมษายน 2564 นายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด และนายนภดล คงกำเหนิด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด มอบเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสุโขทัย โดย นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุโขทัย