ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดคัดเลือกในวันที่ 29 มีนาคม 2564 นั้น
       บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ดังรายชื่อต่อไปนี