สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ และหน่วยเลือกตั้งได้ที่ปุ่มด้านล่าง หรือสามารถดูได้ที่เมนูตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งในแอปพลิเคชันของสหกรณ์ฯ